JT Isolering AB - Allt inom teknisk isolering

JT Isolering samarbetar sedan 1995 med ett av Sveriges största exportföretag, Borealis AB i Stenungsund.


Inom det här affärsområdet har JT Isolering utvecklat ett flertal kompetenser, vilket har inneburit att vi fått ytterligare arbetsuppgifter och därmed ökat antalet anställda. Ett nära samarbete är ofta praktiskt och kostnadseffektivt för beställaren som inte behöver anlita flera olika företag för de olika arbetena.

VVS-isolering

Vi isolerar bostäder, offentliga lokaler och kontor. Med rätt isolering kan du sänka driftkostnaderna och energiförbrukningen.

Industri isolering

Tillverkning och montering av avancerade plåtdetaljer för bland annat värmekraftverk, läkemedelsindustri samt den petrokemiska industrin.

Kylisolering

Polyuretanisolering samt cellgummiisolering. Vi ser till så att kylan stannar där den ska och att inte någon kondens bildas. Allt för att minska kostnaderna.

Fartygsisolering

Nya projekt och renoveringar inom fartygsindustrin.