Över 50 års erfarenhet av isolering

Företaget är väletablerat i västra Sverige med huvudkontor i Kungälv och filialkontor i Falkenberg och Stenungsund.

Företagets solida bas och goda resurser ger de rätta förutsättning att även klara av större entreprenader.

I företaget finns en stor ambition att arbeta seriöst med alla uppdrag. Alla medarbetare får kontinuerlig vidareutbildning, så att de erhåller certifikat inom sitt yrkesområde och vi arbetar med kvalitetssäkring i alla led. Verksamheten styrs av en arbetsmiljöplan som är ett resultat av vårt engagemang när det gäller HMS-frågor dvs. säkerhet, hälsovård och arbetsmiljö.

Vi samarbetar kontinuerligt och nära med våra mångåriga kunder inom petrokemibranschen, processindustrin, byggindustrin samt inom fartygsindustrin för att utveckla branscherna.

Tjänster

Vi utför alla typer av uppdrag inom isolering. Du kan läsa mer om VVS-isolering , teknisk isolering, ventilationsisolering och industriisolering här.

Till våra tjänster

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill diskutera ett uppdrag? Kontakta oss så ser vi till att du får den hjälp du behöver. 

Kontakta oss

Huvudkontor  Kungälv

Signalgatan 10 A

442 40 Kungälv

Tel. 0703-279012

info@jtisolering.se
Orgnummer: 556810-4979

Fakturaadress

JT Isolering AB

FE 21183

838 79 Frösön

faktura@jtisolering.se

Stenungsund
Borealis Polyeten
444 86 Stenungsund
Tel. 0303-866 08
jt-isolering@borealisgroup.com

 

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att JT Isolering AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från JT Isolering AB.